Jasdibahrun's Blog

Nikmatnya Al-Quran dengan pemahaman

UNTAIAN DOA AYAT 1 S/D 12 SURAT YASIN


UNTAIAN DOA SURAT YASIN

YAASIN

Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui hakikat makna sesunguhnya, bimbinglah kami agar dapat menyelami kandungan surat yasin, untuk kami jadikan panduan dalam kehidupan. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang sempurna, sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad Saw. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk menata diri dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, mudah-mudahan ia menjadi tiket bagi kami untuk memasuki indahnya surga-Mu. Amin

DEMI AL-QURAN YANG PENUH HIKMAH

Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami karena selalu mengabaikan Al-Quran. Buanglah belenggu dari lisan kami sehingga kami lancar dan fasih membacanya.Berikanlah tempat yang lapang di hati kami agar pemahaman mengiringi gerak lisan dan berbuah kesadaran. Tundukkanlah setan dan hawa nafsu kami, agar kesadaran membuahkan amal shaleh. Ya ‘Alim Ya Hakim, Bimbinglah kami dengan pengetahuan dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat menangkap hikmah dari segala ketetapan-Mu. Jadikanlah kami orang yang bijaksana sehingga terhindar dari kezhaliman.

SESUNGGUHNYA ENGKAU SALAH SEORANG DARI RASUL-RASUL

Ya Allah, kami percaya dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan-Mu, beri kami kemampuan ya Allah untuk dapat mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kami, Tanamkan nilai-nilai kasih sayang dalam diri kami, sebagaimana yang telah Rasul contohkan untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami serta istri dan anak-anak kami termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dan gabungkanlah kami di hari akhir nanti bersama Rasullullah. Ya Allah, Kuatkanlah keimanan kami kepada Rasulullah, sehingga terbuka lebar pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan, sampai kami terbebas dari belenggu hawa nafsu dan dunia.

DIATAS JALAN LEBAR YANG LURUS

Ya Allah, bimbinglah kami dan keluargaja kami ke jalan-Mu yang lurus, jangan biarkan sesaatpun dari hidup kami menyimpang dari jalan-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk menyingkirkan setiap penghalang di jalan-Mu. Tundukkan hawa nafsu kami ya Allah agar mau melangkah ke jalan yang lurus. Ya Allah, hamparkanlah di hadapan kami jalan yang lurus agar kami sampai kehadirat-Mu dengan membawa kebaikan. Amin.

YANG MAHA PERKASA LAGI MAHA PENYAYANG

Ya Allah, Ya ‘Aziz, jadikanlah dibalik kelemahan kami keperkasaan, sehingga kami mampu mengalahkan setiap rintangan dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahim. tanamkanlah dalam diri kami sifat kasih sayang agar kami senantiasa berada dalam lingkaran kasih sayang-Mu. Berilah kami kemampuan ya Allah untuk menangkap dan mengingat setiap peringatan-Mu, dan jadikanlah kami nazir minimal untuk diri dan keluarga kami. Jangan biarkan kami sesaatpun lalai dari mengingat-Mu, Amin

Ya Allah di tangan-Mu segala ketetapan, tetapkanlah untuk diri kami segala kebaikan, dan jadikanlah kami ridha atasnya. Ya Allah, bimbinglah kami, agar tutur kata, perbuatan dan sikap kami senantiasa berada dalam lingkaran kebaikan, berikan pula kepada kami kepekaan dan ketajaman mata hati agar jelas bagi kami antara yang baik dan buruk. Jangan biarkan perbuatan kami membelenggu pikiran dan hati, sehingga kami mampu menangkap keluasan rahmat-Mu, Singkapkanlah semua tabir yang menghijab pandangan kami akan kebesaran-Mu.

Ya Allah, berilah hamba kemampuan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadikan pula bagi kami ia sebagai imam, cahaya dan pedoman hidup kami.
Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa takut hanya kepada-Mu, dan tidak pernah takut kepada selain-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, yang karenanya ibadah kami hampa dari kekhusyuan, jiwa kami selalu dihinggapi kekhawatiran.

Muliakanlah kehidupan kami dengan ganjaran-Mu, dan bangkitkan semangat kami untuk senantiasa berlomba-lomba mencari ridha-Mu. Jadikan hati kami selalu ikhlas dalam beribadah kepada-Mu. Singkirkan jauh-jauh sifat riya dari hati kami.

Ya Allah, kapanpun ajal menjemputk kami, maka jadikanlah khusnul khatimah sebutan kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan baik dan bangkitkanlah kelak kami bersama orang-orang yang shaleh.

Ya Allah, jadikanlah kematian bagi kami sebagai tempat istirahat untuk menikmati kebaikan yang kami lakukan selama di dunia. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk dapat terus-menerus mencari dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, yang dengannya kami dikenang oleh orang-orang yang kami cintai dan jadikan pula mereka sebagai penerus kebenaran.

November 26, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: