Jasdibahrun's Blog

Nikmatnya Al-Quran dengan pemahaman

MENEGUK RAHMAT SURAT SAJADAH BAG.I


MENEGUK RAHMAT SURAT AS-SAJADAH
BAGIAN PERTAMA

1. Alif lam mim.

Ya Allah singkaplanlah bagi kami rahasia Alif Lam Mim, agar kami dapat memahami kandungan Al Quran umumnya dan As Sajadah pada khususnya.

2. Turunnya Al Quran itu tidak ada keraguan padanya, [yaitu] dari Tuhan semesta alam.

Ya Allah, kami telah berusaha dan akan terus berusaha untuk meyakini kebenaran Al Quran, bimbing terus kami ya Allah agar keyakinan kami terhadap Al Quran tidak hanya sebatas ucapan, dan agar kami memiliki kemampuan untuk menterjemahkan keyakinan tersebut dalam bentuk perbuatan.

3. Tetapi mereka [orang kafir] mengatakan, Dia [Muhammad] telah mengada-adakannya, Tidak, Al Quran itu kebenaran dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah di datangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau; agar mereka mendapat petunjuk.

Ya Allah, jadikanlah Al Quran peringatan bagi kami, ingatkan kami dengannya bila kami khilaf dan salah, serta bimbing kami agar mampu keluar dari berbagai kekhilafan dan kesalahan tersebut, sehingga kami selamat meniti di jalan-Mu.

4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam diatas Arasy, Bagimu tidak ada seorangpun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan ?

Ya Allah, berkahi hidup kami di bumi-Mu ini ya Rabb, kokohkan
Iman kami sehingga kami tidak lagi pernah bergantung kecuali
Hanya kepada-Mu, Engkaulah penolong segala urusan kami.

5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian [urusan itu] naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadar [lamanya] adalah seribu tahun dalam perhitunganmu.

Ya Allah, Engkaulah yang Mengatur semua urusan kami, maka aturlah urusan kami dengan sesuatu yang terbaik menurut-Mu. Beri kami kemampuan untuk dapat melihat kebaikan dalam setiap ketetapan-Mu. Angkatlah urusan kami itu kesisi-Mu sebagai bakti terbaik kami untuk-Mu.

6. Yang demikian itu, ialah Tuhan yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Ya Allah, tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari-Mu, maka ampunilah dosa dari segala kejelekan akhlak dan perbuatan kami, tutuplah ia serapat-rapatnya dari pantauan makhluk-Mu, karenanya kami terpuji dalam pandangan mereka. Teteskan sifat Aziz-Mu kepada kami agar dengannya kami mampu menyingkirkan kebathilan dari hidup kami serta menegakkan kebenaran-Mu. Tanamkan pula sifat Rahim-Mu pada kami, agar kami dapat hidup dengannya serta menyebarkannya kepada semua makhluk-Mu.

7. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai menciptakan manusia dari tanah.

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan kami, maka jadikan pula indah akhlak kami.

8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina[sperma]

Ya Allah, dari air yang hina Engkau ciptakan kami, gantilah kehinaan asal kami itu dengan kemuliaan Asma-Mu, serta hiasilah setiap prilaku kami dengannya.

9. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh [ciptaan]-Nya kedalam tubuhnya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Sedikit sekali kalian bersyukur

Ya Allah yang Maha Suci, Engkau telah titipkan kepada kami kesucian, bantulah kami agar dapat memelihara kesucian itu dan kelak ketika kami kembali kehadirat-Mu tetap berada dalam kesucian. Anugerahkan pula kepada kami ya Allah kekuatan agar kami mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Sehingga kami menjadi termasuk dari hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur.

10. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap [hancur] di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan baru ? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Ya Allah, sesuai dengan ketetapan-Mu jasad ini akan hancur di telan bumi, beri kami kemampuan untuk dapat meninggalkan sesuatu yang tidak akan hancur oleh apapun, yang dengannya kami akan senantiasa hidup di hati manusia. Ya Allah ketika kelak kami bertemu dengan-Mu, jadikanlah pertemuan itu Engkau Ridhai dan kamipun ridha dengannya.

11. Katakanlah, Malaikat maut yang diserahi untuk [mencabut nyawa] mu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan.

Ya Allah, ketika nanti malaikat maut menjemput kami, jadikanlah iman tetap mendampingi kami, sehingga kami mampu meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah, dan Engkau terima kami di sisi-Mu dengan penerimaan yang sebaik-baiknya.

12. Dan [alangkah ngerinya] jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya [mereka berkata] Yaw Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami [ke dunia] niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin.

Ya Allah bantulah kami untuk menyingkirkan godaan syaithan dan menundukkan hawa nafsu serta bimbing kami untuk melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Jadikanlah penyesalan orang-orang berdosa tersebut peringatan bagi kami, agar kami tidak menyesal seperti mereka. Dan kuatkanlah keyakinan kami akan kebenaran janji-janji-Mu.

13. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk [bagi]nya, tetapi telah di tetapkan perkataan [ketetapan] dari-Ku, pasti akan Aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau kehendaki untuk diberi petunjuk, yang dengan petunjuk-Mu itu kami akan terhindar dari neraka Jahannam.

14. Maka rasakanlah olehmu [azab ini] disebabkan kamu melalaikan pertemuanmu hari ini [hari kiamat] Sesungguhnya Kamipun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal, atas apa yang telah kamu kerjakan.

Ya Allah, na’uzu billahi min dzalik. Kami mohon perlindungan-Mu dari yang demikian itu. Dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat-Mu. Jangan pula biarkan kami sendirian [tanpa bimbingan-Mu] walau sekejap.

15. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila di peringatkan dengannya [ayat-ayat Kami] mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengokohkan iman para Nabi dan Rasul-Mu, maka kokohkanlah iman kami layaknya seperti mereka, sehingga mudah diri ini untuk sujud, bertasbih serta memuji-Mu. Buang sejauh-jauhnya ya Allah dari diri kami sifat angkuh dan sombong, karena sifat itu tidak layak bagi kami.

16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ya Allah, kami tahu betapa besarnya manfaat dari Tahajjud, tetapi tetap saja kami berat untuk melakukannya, singkirkan dari kami ya Allah segala sesuatu yang membuat kami malas untuk shalat tahajjud. Tanamkan dalam diri ini rasa takut dan harap ketika berdoa kepada-Mu, dan jadikan pula doa sebagai penyubur keimanan kami kepada-Mu, yang dengan iman itu kami berinfak di jalan-Mu.

17. Maka tidak seorangpun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu [bermacam-macam nikmat] yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Ya Allah, hiasilah hidup kami dengan memperbanyak amal shaleh untuk menggapai ridha-Mu.

18. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik [kafir] mereka tidak sama.

Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, beri kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang bathil itu bathil, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk dapat menghindari darinya. Ya Allah sesungguhnya Iman dan fasik adalah dua hal yang sangat jelas bedanya, namun ketidaktahuan, hawa nafsu, mengikuti syaithan, kecintaan kepada dunia menyebabkan banyak mata tidak lagi mampu membedakan keduanya, bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika keimanan dianggap sebagai fasik dan kefasikan yang di bungkus indahnya tampilan di nobatkan sebagai prestasi ketakwaan dan keimanan. ya Allah titipkan Asma Bashir-Mu di mata kami dan singkapkan bagi kami dengan sejelas-jelasnya antara keimanan dan kefasikan tersebut.

Advertisements

November 9, 2010 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. SUNGGUH ALLAH MAHA SUCI DAN BENAR FIRMAN NYA…………..

    Comment by masda hanafiah | November 13, 2010 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: